Stichting Zebra Welzijn

non-profit organisatie
Welzijn
Advies

Hassan Mezouar is een van de maatschappelijk werkers/ clientondersteuners van Stichting Zebra die bewoners uit de Stationsbuurt/Rivierenbuurt vertrouwelijk kunnen helpen bij het vinden en aanvragen van passende hulp door:

 • Met klant in gesprek te gaan en helpen met de vraag en wens onder woorden te brengen.
 • Met klant mee te denken en helpen zoeken naar oplossingen in het eigen netwerk van klanten.
 • Procedures uitleggen bij aanvragen van zorg en ondersteuning bij de Gemeente.
 • Ondersteuning bieden bij het verbeteren van de relatie met partner, ouders, kinderen, collega’s of buren.
 • Emotionele ondersteuning bieden bij rouwverwerking, echtscheiding, ziekte.
 • Indien nodig kan een maatschappelijk werker/ clientondersteuner de klant ondersteunen bij een keukentafelgesprek bij het aanvragen van een voorziening.
 • Ondersteunen bij het ordenen van (financiële) administratie en bij regelzaken op het gebied van wonen, participatie, inkomen of een Wmo-aanvraag
 • Meedenken bij vragen rondom opleiding, werk, problemen met collega’s, werkstress.
 • Het leren voor jezelf op te komen, het vergroten van het zelfvertrouwen.
 • Hulp te bieden bij vragen rondom seksualiteit, discriminatie, pesten of gepest worden, geweld.
 • Ondersteuning bieden die te maken hebben met de levensfase waarin iemand zich bevindt: bijvoorbeeld kinderen die het huis uit gaan, of een tijdelijke opname in een verzorgingstehuis.
 • Heeft u een vraag aan een organisatie, maar u weet niet bij wie u moet zijn of hoe u dit regelt kom dan naar het Servicepunt XL en vraag naar een maatschappelijk werker/ clientondersteuner.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Waar

Van Limburg Stirumstraat 280
Den Haag

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

0